Privacy Verklaring

Algemeen:

Deze website wordt beheerd door Remedent NV, gevestigd te 9000 Gent, Zuiderlaan 1-3 bus 8. Remedent NV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992. In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd. 

Uw gegevens

Remedent NV gebruikt uw gegevens: - in de eerste plaats voor het doel zoals dat op de website staat nl. om u, op uw verzoek, de adresgegevens van de door Remedent opgeleide GlamSmile tandartsen te kunnen bezorgen of om u te contacteren om een vrijblijvende afspraak te maken met onze Smile Consultants. - om u per e-mail over GlamSmile te informeren indien u hiermee akkoord gaat door het desbetreffende vakje aan te tikken op de contactformulieren. Wij verzamelen collectieve gegevens, namelijk gegevens over het aantal bezoekers van onze website en de pagina's die zij bezoeken. Bij elk bezoek worden de bestandsnaam, datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid doorgezonden gegevens en een bericht over het al dan niet slagen van het bezoek bewaard. Deze gegevens bieden ons informatie over de algemene interesses en voorkeuren van onze bezoekers. Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden, maar algemeen en statistisch van aard. We zijn dan ook niet in staat om na te gaan welke gebruikers welke gegevens hebben opgevraagd.

Daarnaast verzamelen en bewaren we automatisch informatie die uw browser ons doorstuurt, in het bijzonder uw IP-adres en de softwareversie van uw browser. Deze gegevens zijn het fundament van de basistechnologie van het internet en worden alleen gebruikt voor systeembeheer en het correct doorsturen van onze pagina's.

Als u ons een e-mail stuurt door te klikken op "Contact", dan vragen wij uw naam, adres, e-mailadres, uw interessegebieden en uw interesse in het ontvangen van verdere informatie. Deze gegevens worden bewaard. We benadrukken echter dat u niet verplicht bent om al die informatie te verstrekken; u kunt grotendeels zelf bepalen welke informatie u ons wilt toevertrouwen. De verplichte gegevens hebben we nodig voor het correct verlenen van de dienst die u ons hebt gevraagd. Uiteraard kunt u anoniem blijven of een schuilnaam gebruiken. Alle gegevens worden apart opgeslagen en verwerkt, en op geen enkel moment samengevoegd. Remedent NV stelt geen gebruikersprofielen op.

Als u dit niet op prijs stelt, kunt u dit ten allen tijde laten weten door een e-mail te sturen naar info@remedent.be of een brief te sturen naar Remedent NV, ter attentie van de Marketingverantwoordelijke. Remedent NV zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming behalve op grond van een wettelijke verplichting.

Minderjarigen:

Een speciale opmerking voor ouders en voogden. Remedent NV verzoekt ouders en voogden toezicht te houden op het gebruik van internet door minderjarigen. Remedent NV vraagt minderjarigen (jonger dan 18 jaar) om geen persoonsgegevens te verstrekken. Minderjarigen mogen alleen samen met hun ouders of voogden van deze dienst gebruikmaken. De ouders of voogden moeten dan toestemming geven voor het verstrekken van de persoonsgegevens van de minderjarige.

Google Analytics:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een dienstverlening van Google, Inc., waarbij de privacy statement van Google van toepassing is. Meer informatie hierover vindt u op http://www.google.com/privacypolicy.html.

Verantwoordelijkheid ten opzichte van andere websites:

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet dat Remedent NV verbonden is aan deze sites of aan de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Bescherming van uw gegevens Remedent NV draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uw rechten:

De persoonsgegevens die in bestanden worden opgeslagen, worden door Remedent NV enkel gebruikt om u de gevraagde informatie te bezorgen, om u te contacteren voor een afspraak of om u op de hoogte te houden van de commerciële activiteiten van Remedent NV. U aanvaardt dat uw gegevens door Remedent NV verwerkt worden voor direct marketing en promotionele acties. Conform de wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens, alsmede het recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw gegevens, per aangetekende brief gericht aan Remedent NV, Zuiderlaan 1-3 bus 8, 9000 Gent, of per e-mail naar info@remedent.be. Indien u geen informatie meer wenst te ontvangen m.b.t. onze activiteiten en/of indien u eventuele vragen heeft betreffende de verwerking van uw gegevens, gelieve ons dit dan te laten weten. Remedent NV behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Iedere aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.

Voor vragen in verband met het privacybeleid van Remedent NV kunt u contact opnemen met onze maatschappelijke zetel:

Remedent NV
Zuiderlaan 1-3, bus 8
9000 Gent
Tel.: +32 (0)9 241 58 80
email: info@remedent.be
BTW BE 0474.973.168, RPR Gent

Op deze privacyverklaring is het Belgisch recht van toepassing.